auf Deutsch                   
    Część pierwsza
POLONEZ w strojach Księstwa Warszawskiego
Taniec polonez w wykonaniu grupy dorosłych w układzie na cztery pary, pieśń "Marsz Polonia"
  
    Część druga
POLONEZ w strojach krakowskich
taniec polonez i krakowiak w wykonaniu grupy dziecięcej w układzie na osiem par oraz taniec krakowiak w wykonaniu grupy dorosłych
  
    Część trzecia
Gościnny występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacłwa Milke:
polonez, suita tańców opoczyńskich, kujawiak
  
    Część czwarta
Gościnny występ zespołu folklorystycznego POLSKIE KWIATY z Wuppertalu:
suita tańców lubelskich
  
    Część piąta
Suita rzeszowska wspólny występ zespołów z miast partnerskich: DZIECI PŁOCKA i POLONEZ Darmstadt
  
    Część szósta
Finał: śpiewamy razem po polsku i niemiecku pieśń "Oda do Radości"

W piątą rocznicę założenia i intensywnego rozwoju zespołu POLONEZ w Darmstadt i Offenbach zaprezentowaliśmy podczas Koncertu Jubileuszowego mały fragment naszego dotychczasowego programu artystycznego. Podczas koncertu wystąpiło łącznie siedemnaścioro dzieci dojeżdżających na cotygodniowe zajęcia z Darmstadt, Offenbach, Frankfurtu, Hanau i Maintal. Ośmiu chłopców i osiem dziewczynek zatańczyło razem poloneza i karakowiaka w układzie choreograficznym na osiem par w tradycyjnych strojach krakowskich. Nie zabrakło także Lajkonika. Grupa dorosłych zaprezentowała polskie tańce narodowe w układzie na cztery i trzy pary oraz wykonała pieśni "Marsz Polonia" i "Oda do Radości" do akompaniamentu zespołowej kapeli. Podczas koncertu gościnnie wystąpił zespół taneczny POLSKIE KWIATY prezentujący suitę lubelską oraz Harcerski Zespół Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke. Zespoły POLONEZ i DZIECI PŁOCKA zaprezentowały po raz pierwszy podczas koncertu w Darmstadt przygotowaną wspólnie podczas warsztatów tanecznych w Płocku suite tańców rzeszowskich w układzie na cztery pary - po dwie z każdego zespołu.

PepeTV Info wydanie z dnia 30.11.2017
(od min. 12:27 reportaż z koncertu)

Wśród publiczności miło nam było powitać gości honorowych: Pana Konsula Andrzeja Dudzińskiego z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, pana dr. Dirka Moltera z Magistratu Miasta Darmstadt, Księdza Tadeusza Michalika - Proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach, Pana Said Bensafi z Rady Obcokrajowców w Darmstadt oraz Pana Jerzego Jankowiaka - Prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Strasburgu.Część pierwsza:
Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ
w strojach Księstwa Warszawskiego
Taniec polonez w wykonaniu grupy dorosłych w układzie na cztery pary, powitanie gości oraz pieśń "Marsz Polonia"
 

Część druga:
Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ
w strojach krakowskich
taniec polonez i krakowiak w wykonaniu grupy dziecięcej w układzie na osiem par oraz taniec krakowiak w wykonianiu grupy dorosłych
 

Część trzecia:
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca DZIECI PŁOCKA
im. Druha Wacława Milke
Taniec polonez, suita tańców opoczyńskich, kujawiak
 

Część czwarta:
Zespół taneczny POLSKIE KWIATY
przy Polskiej Misji Katolickiej Wuppertal
suita tańców lubelskich
 
24.11.2017 Koncert Jubileuszowy - 5-lecie działalności artystycznej, edukacyjnej i integracyjnej Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt
24.11.2017 Koncert Jubileuszowy - 5-lecie działalności artystycznej, edukacyjnej i integracyjnej Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt
24.11.2017 Koncert Jubileuszowy - 5-lecie działalności artystycznej, edukacyjnej i integracyjnej Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt

Część piąta:
Wspólny występ zespołów z miast partnerskich Płocka i Darmstadt:
HZPiT DZIECI PŁOCKA im. Druha Wacława Milke i Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ z Darmstadt
Suita tańców rzeszowskich w układzie na cztery pary - po dwie z każdego zespołu
 

Finał:
Śpiewamy razem po polsku i niemiecku pieśń "Oda do Radości"
 

Zdjęcia: Justyna Moskwa-Musiał dla Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V.
Projekt został zrealizowany bez finansowej pomocy ze strony Urzędu ds. Kultury Miasta Darmstadt, Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy Konsulatowi Generalnemu RP w Kolonii, Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji ENTEGA, Fundacji SANDORF, Firmie ORLEN Deutschland GmbH, Sparkasse Darmstadt, Jugendklub Kranichstein i Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach oraz członkom i darczyńcom stowarzyszenia użyteczności publicznej Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. z siedzibą w Darmstadt.

Konsulat Generalny Rzeczyposolitej Polskiej w Kolonii
Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Fundacja ENTEGA
Fundacja SANDORF

ORLEN Deutchland GmbH
Sparkasse Darmstadt
PMK Offenbach Jugendklub Kranichstein
 
    'Nasze Słowo' wydanie na miesiąc luty 2018

 
    'samo życie' wydanie z dnia 9.12.2017
    Pepe Info wydanie z dnia 30.11.2017


Rok 2017 to 5 rok działalności artystycznej Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ Darmstadt! Z tej okazji przygotowujemy wspólne koncerty z naszymi Przyjaciółmi z Polski i Niemiec.